كارخانه توليد پوشاك شركت ردا پرديس ايرانيان در بهمن ماه سال 1387 و با حضور وزير محترم كار و امور اجتماعي افتتاح و به بهره برداري رسيد . اين كارخانه در فاز اول و دوم خود ، داراي فضاي كار و توليد افزون بر 6500 متر مربع ، شامل سالنهاي طراحي ، برش ، دوخت ، پرس بخار و كنترل كيفيت و بسته بندي بوده ...

بيشتر ...